INFORMACJA O PRZRETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

start

INFORMACJA O PRZRETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

start

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), dalej: RODO, informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

JOT-BE WNĘTRZA sp. z o.o. s.k., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000796483, NIP 8971868828, REGON 363954777.e-mail: wnetrza@jot-be.pl tel. 697-913-412

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu wykonania usługi prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Mamy prawo przetwarzania Pani/Pana danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu przez okres do 10 lat.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom podwykonawczym realizującym prace związane z usługą wykończenia wnętrz, deweloperom. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji czynności pośrednictwa, w tym do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie o ofertę, a ich niedopełnienie nie pozwoli na realizować czynności pośrednictwa.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), dalej: RODO, informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

JOT-BE WNĘTRZA sp. z o.o. s.k., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 8a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabryczna Wydział VI Gospodarczy KRS pod numerem 0000796483, NIP 8971868828, REGON 363954777.e-mail: wnetrza@jot-be.pl tel. 697-913-412

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu wykonania usługi prac wykończeniowych w lokalu mieszkalnym.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Mamy prawo przetwarzania Pani/Pana danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu przez okres do 10 lat.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom podwykonawczym realizującym prace związane z usługą wykończenia wnętrz, deweloperom. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, informatyczne, dostawcy oprogramowania. Wszystkie dane przekazywane są zgodnie z prawem, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą profilowane.

 

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub podany w nagłówku adres e-mailowy.
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych (wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do skutecznej realizacji czynności pośrednictwa, w tym do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie o ofertę, a ich niedopełnienie nie pozwoli na realizować czynności pośrednictwa.